Registrace - CSM 2022 Hradec Králové - Diskuzní skupinky (PAN)

(úterý 9. 08. – neděle 14. 08.)


Podmínky účasti (odkaz na plné znění):

  •   Beru na vědomí / slibuji, že se setkání účastním jen při splnění všech aktuálně platných (srpen 2022) epidemických a jiných nařízení. Přihláška je závazná. *

Osobní údaje:

 

 

Kontaktní údaje (adresa, ...):

 

 

 

Účastnický příspěvek:

 

 

Přípravný tým/y:

Příjezd/odjezd se nastaví dle výběru PT1. Jde o limitní data, kdy je tým na CSM potřeba. Finální datum příjezdu/odjezdu bude řešen individuálně, dle potřeb týmů a tvých možností.

 

 

 

 

 


Maximální velikost souboru je 4MB

 

 

Ubytování, stravování:

 

 

 

 

Ostatní:

 


Účastníci setkání mladší 18 let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem a doprovázející osobou vytištěnou a podepsanou KARTU MLADŠÍCH.

Vytištěný a podepsaný originál KARTY bude mít účastník u sebe po dobu setkání (přijde emailem).

Já zákonný zástupce (rodič)

 

 

Dohled nad nezletilým svěřuji (doprovázející osoba)

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

  •   Seznámil jsem se a beru na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů, které Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s., IČO 677 75 861, se sídlem Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha v souvislosti s přihlášením provádí.
    • Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vytváření statistik o účastnících akce a pro účely spolupráce při organizaci programu.
    • Fotografie je potřebná pro účely tisku identifikačního průkazu přípravného týmu (badge).
    • Osobní údaje o dietě a zdravotním stavu jsou potřebné pro účely poskytování stravování a zajištění potřebné péče. *

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů:

  •  Uděluji správci souhlas se zpracováním osobních údajů spočívajícím v pořízení a zveřejnění audiovizuálního záznamu z akce pro účely propagace správcem pořádaných programů a aktivit na webu nebo prostřednictvím propagačních materiálů. V souvislosti s udělením souhlasu mě správce informoval o zpracování osobních údajů a mých právech.
  •  Přeji si dostávat informační sdělení o dalších podobných akcích pořadatele.

* Údaje s hvězdičkou jsou povinné.
Více podrobností najdeš v textu, když najedeš myší na název políčka nebo v podmínkách účasti